• 1a.jpg
 • 1a__.jpg
 • 1a____.jpg
 • 1a_____.jpg
 • 1a______ .jpg
 • 1b.jpg
 • 1b_.jpg
 • 1b__.jpg
 • 1b____.jpg
 • 1b_____.jpg
 • 1c.jpg
 • 1c_.jpg
 • 1c__.jpg
 • 1d.jpg
 • 1d__.jpg
 • 1e.jpg
 • 1e_.jpg
 • 1e___ .jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1g_.jpg
 • 1h.jpg
 • 1h_.jpg
 • 1i.jpg
 • 1i_.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • 1.jpg

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 8-10cm

duongkinhnam

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 50.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

100g

100g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 8-10cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 100.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 8-10cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 250.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 8-10cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 500.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 10-14cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 70.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

 100g

100g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 10-14cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 140.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 10-14cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 350.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 10-14cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 700.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 14-18cm

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Xắt lát hoặc nguyên tai.

Giá: 110.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

100g

100g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 14-18cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 220.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 14-18cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 550.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 14-18cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 1.100.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

20g

20g

Nấm Linh Chi:

< 8cm

Giá: 30.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Chân nấm

250g

Giá 1kg:

1.400.000 VNĐ + VAT

(Sản phẩm được đóng gói 100g).

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Xắt lát, kích thước dưới 3cm

namvun

Giá 1kg:

600.000 VNĐ + VAT

(Sản phẩm được đóng gói 100g).

duongkinh

 

Đường kính Nấm Linh Chi

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

1000g

1000g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 8-10cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 1.000.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

1000g

1000g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 10-14cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 1.400.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

1000g

1000g

Nấm Linh Chi:

Đường kính: 14-18cm

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 2.200.000 VNĐ + VAT

Nấm Bào Ngư Xám

Chi tiết...


Nam bao ngu xam

Nấm sạch trồng theo công nghệ

 Sài Gòn Linh Chi

 không dùng thuốc trừ sâu

 không chất tăng trưởng

 không hóa chất độc hại.

Cung cấp phôi

Nấm Linh Chi

Chi tiết...

tui gia the

Phôi Nấm Linh Chi (túi giá thể):

khối lượng 1-1,3kg, được sản xuất từ mùn cưa và các phụ chất có nguồn gốc tự nhiên.

Cung cấp phôi

Nấm Bào Ngư Xám

Chi tiết...

Nam bao ngu xam

Phôi nấm bào ngư xám Nhật (túi giá thể):

khối lượng 1-1,3kg, được sản xuất từ mùn cưa và các phụ chất có nguồn gốc tự nhiên.

 Tư vấn dịch vụ IT: 0916 680 720                    

 Chi tiết...

dienthoaiit