Cộng điểm và quy đổi điểm ra sản phẩm

CÁCH TÍNH ĐIỂM TÍCH LŨY:

Bảng 1: Cách tính điểm tích lũy.

LOẠI GÓI LOẠI NẤM THEO KÍCH THƯỚC
8-10 cm 10-14 cm 14-18 cm

20 gram

(mua 5 gói trở lên)
+ 1 điểm

50 gram

(mua 2 gói trở lên)
+ 1 điểm
100 gram + 1 điểm + 1.5 điểm + 2.5 điểm
250 gram + 2.5 điểm + 4 điểm + 7 điểm
500 gram + 5 điểm + 8 điểm + 14 điểm
750 gram + 7.5 điểm + 12 điểm + 21 điểm
1000 gram + 10 điểm + 16 điểm + 28 điểm

Bảng 2: Cách quy đổi điểm tích lũy ra sản phẩm hoặc quà tặng (xin bấm vào đây).

QUY ĐỔI


muiten

Gói 20g

Gói 50g 8-10 Gói 50g 10-14 Gói 50g 14-18 Gói 100g 8-10 Bào tử Linh Chi Gói 100g 8-10 Gói 100g 10-14 Gói 100g 14-18 Chiết xuất Linh Chi Gói 250g 8-10 Gói 250g 10-14 Gói 250g 14-18

 


Sản phẩm quà tặng đặc biệt (áo thun, các món quà đặc sắc từ nước ngoài,…)2 điểm 1 gói
5 điểm 1 gói
7 điểm 1 gói
10 điểm 1 gói hoặc 1 lọ
11 điểm 1 gói
14 điểm  1 gói
20 điểm 1 lọ
22 điểm 1 gói
25 điểm 1 gói
35 điểm 1 gói
55 điểm 1 gói