(Đối với sản phẩm có bảo hành)
1. Thời hạn bảo hành
Các sản phẩm có bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất sẽ được bảo hành theo thời gian quy định trên phiếu bảo hành.
2. Điều kiện bảo hành
Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau:
- Sản phẩm còn trong hạn bảo hành
- Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
3. Điều kiện từ chối bảo hành
Sản phẩm thuộc một trong những điều kiện sau sẽ bị từ chối bảo hành:
- Sản phẩm không có tem/phiếu bảo hành hoặc bị chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
- Sản phẩm không phải hàng chính hãng do cửa hàng phân phối.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
Tất cả các sản phẩm cần bảo hành đã được gửi về công ty, chúng tôi sẽ xem xét, nếu sản phẩm có thể xử lý ngay chúng tôi hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng.

Sai Gon Linh Chi