• 0.jpg
 • 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1d.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • 2.jpg
Nhân viên trang trại SAGO

Trang trại Nấm Linh Chi SAGO

(địa chỉ : Tổ 3, ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi , Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại : 01647057278).

Giám đốc trang trại SAGO: NGUYỄN THỊ PHÚC.

trangtraisago

Trang trại nấm linh chi SAGO trực thuộc công ty Sài Gòn Linh Chi

Nguyen thi phuc

Chị Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc trang trại SAGO.

Nguyen thi den

Cô Lê Thị Đền, phụ trách chăm sóc Nấm Linh Chi.