Tư vấn Nấm linh chi:

0902792262-0919680720(Thu Trà)

Tư vấn dịch vụ:

0919181946(Kim Diệp)

Nhận cung cấp và giao tận nơi gói quà, giỏ quà với các mặt hàng bên trong tùy theo yêu cầu khách đặt. Với đơn hàng nhiều hơn 10 giỏ quà, xin thông báo trước 2 ngày. Đối với các mặt hàng bên trong giỏ quà không phải thực phẩm chức năng nấm linh chi SAGO, hóa đơn GTGT sẽ được ghi trực tiếp từ nhà cung cấp cho khách mua hàng.

 

 

1

 MÃ SỐ: MS02

Nấm Linh Chi SAGO 100g: 5 gói

GIÁ: 500.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

2 

MÃ SỐ: MS02

Nấm Linh Chi SAGO 100g: 5 gói

GIÁ: 500.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

 3

MÃ SỐ: MS04

Nấm Linh Chi SAGO 100g: 1 gói

GIÁ: 100.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

 5          MÃ SỐ:MS05

Nấm Linh Chi SAGO 250g: 1 gói

GIÁ: 250.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

6MÃ SỐ: MS07

Nấm Linh Chi SAGO 100g: 1 gói

Yến sào Finest: 1 lọ

GIÁ: 290.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

9

MÃ SỐ: MS08

Nấm Linh Chi SAGO 250g: 1 gói

Yến sào Finest: 3 lọ

GIÁ: 690.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

10MÃ SỐ: MS11

Nấm Linh Chi SAGO 100g: 9 gói

Yến sào finest 10 lọ: 1 hộp

GIÁ: 2.190.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

 11

MÃ SỐ: MS12

Nấm Linh Chi SAGO 250g: 1 gói 100g

1 gói Yến sào Sanest 8 lọ: 1 hộp

GIÁ: 890.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

 12

MÃ SỐ: MS16

Nấm Linh Chi SAGO 250g: 5 gói

GIÁ: 1.250.000 VNĐ

(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%)

 

DMCA.com Protection Status