Danh mục sản phẩm nấm linh chi SAGO

congbosglc gcnvsattp giaychungnhan  
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO50gXL810Nấm Linh Chi: đường kính 8-10cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 50g

Giá: 50.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO100gNấm Linh Chi: đường kính 8-10cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 100g

Giá: 100.000 VNĐ + VAT 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gXLNấm Linh Chi: đường kính 8-10cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá: 250.000 VNĐ + VAT 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO500gxl8101 Nấm Linh Chi: đường kính 8-10cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 500g

Giá: 500.000 VNĐ + VAT 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGOnamxay50g

Nấm xay: 50g

Giá: 50.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGOnamxay100g

Nấm xay: 100g

Giá: 100.000 VNĐ + VAT 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGOnamxay250g

Nấm xay: 250g

Giá: 250.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGOnamxay500g

Nấm xay: 500g

Giá: 500.000 VNĐ + VAT 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO100gXL1014Nấm Linh Chi: đường kính 10-14cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Khối lượng tịnh: 100g

Giá: 140.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gXL1014

Nấm Linh Chi: đường kính 10-14cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá: 350.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO500gxl1014Nấm Linh Chi: đường kính 10-14cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Khối lượng tịnh: 500g

Giá: 700.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gNT1014Nấm Linh Chi: đường kính 10-14cm nguyên tai. (Đối với nấm nguyên tai: các tai nấm sẽ có độ dài đường kính từ 10 đến 14cm.)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá: 350.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gXL1418

Nấm Linh Chi: đường kính 14-18cm xắt lát. (Đối với nấm xắt lát: các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Khối lượng tịnh: 250gXL

Giá: 550.000 VNĐ + VAT

 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gNT1418Nấm Linh Chi: đường kính 14-18cm nguyên tai. (Đối với nấm nguyên tai: các tai nấm sẽ có độ dài đường kính từ 14 đến 18cm.)

Khối lượng tịnh: 250gNT

Giá: 550.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO250gNT810

Nấm Linh Chi: đường kính 8-10cm nguyên tai. Đối với nấm nguyên tai: các tai nấm sẽ có độ dài đường kính từ 8 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá: 250.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NẤM LINH CHI SAGO500gNT810

Nấm Linh Chi: đường kính 8-10cm nguyên tai. (Đối với nấm nguyên tai: các tai nấm sẽ có độ dài đường kính từ 8 đến 10cm.)

Khối lượng tịnh: 500g

Giá: 500.000 VNĐ + VAT

DMCA.com Protection Status