Sản phẩm của công ty

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính 

8-10cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 50.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

100g

100gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

8-10cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 100.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

8-10cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 250.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

  đường kính 

8-10cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 10cm.)

Giá: 500.000 VNĐ + VAT

 

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

  đường kính

10-14cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 70.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

100g

100gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính 

10-14cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 140.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

10-14cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 350.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

10-14cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 14cm.)

Giá: 700.000 VNĐ + VAT

 

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

50g

50gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính 

14-18cm.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Xắt lát hoặc nguyên tai.

Giá: 110.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

100g

100gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính 

14-18cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 220.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

250g

250gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

14-18cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 550.000 VNĐ + VAT

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

500g

500gbaobimoi

Nấm Linh Chi:

đường kính

14-18cm.

Xắt lát hoặc nguyên tai.

(Đối với nấm xắt lát:các lát nấm đã được xắt sẽ có độ dài từ 3 đến 18cm.)

Giá: 1.100.000 VNĐ + VAT

 

Thực phẩm chức năng

Nấm Linh Chi

Trồng tại Trang Trại SAGO

Khối lượng tịnh:

20g

20g

Nấm Linh Chi:

đường kính

dưới 8cm

Giá: 30.000 VNĐ + VAT

duongkinh

Đường kính

Nấm Linh Chi

 

 

 

 

CHÚ Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.


BẢO QUẢN: Cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát (tủ lạnh).


THANH TOÁN VÀ VẬN CHUYỂN